Agenda de l'Agrupació

- ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS