Cavallets de Manresa

- Els Cavallets a la XI Trobada de balls i entremesos festius