Grup Cultural

- TAVERNA DELS GOLIARDS

Un any més us esperem a la Tavena dels Goliards instal·lada al Parc de la Seu.

El goliard era aquella persona que havia deixat de ser monjo. Realment, havien penjat els hàbits i erraven tot portant pel món una vida llicenciosa. En les seves cançons, en lloança del vi, del bon menjar i de l'amor, empraven un llatí macarrònic amb el qual, ensems que imitaven els cants religiosos, es mofaven de les coses més santes i, en general, del que formava la cultura oficial.