Pubilla i Hereu

- Proclamació Pubillatge de l'Escola La Sèquia