Pubilla i Hereu

- Proclamació Pubillatge del Peguera