Pubilla i Hereu

- Seguici d'Autoritats des de l'Ajuntament al Ofici Solemne