Pubilla i Hereu

- Proclamación del Pubillatge d’ Alfarràs (Segriá)